SUNDSVALLSREGIONEN

Hans Dunder var tidigare koordinationsansvarig för Sundsvallsregionen, ett frivilligt nätverksbaserat samarbete mellan Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge, Nordanstig och Hudiksvalls kommuner. 2006 antog dessa kommuner gemensamt följande vision.


Sundsvallsregionen, Norrlands största arbetsmarknad och med eget universitet, är det bästa alternativet till storstäderna!


Här finner fler sin försörjning, lever ett rikt liv och trivs.


Vi har goda förutsättningar för alla som vill bo, arbeta och studera i Sundsvallsregionen. Vi är väl kända inom och utom landet som ett alternativ till storstäderna.


Vi är en växande region med stark framtidstro, stolthet och konkurrenskraft. Kreativitet och entreprenörsanda har frigjorts. Här förverkligas drömmar och idéer. Framgång främjar framgång.


Sundsvallsregionens sex vägar till framgång skall vara:


1. Långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan kommunerna och i samverkan med andra aktörer,

2. Bra kommunikationer och utbyggd infrastruktur

3. Bra och variationsrikt boende och attraktiv livsmiljö - i städerna och på landet

4. Ett näringsliv och en offentlig sektor med goda möjligheter till forskning, innovation och utveckling samt kompetensförsörjning

5. 500 näringslivsbranscher med utbildningsmöjligheter på alla nivåer ger goda möjligheter till arbete och studier och är en stark marknad för företag

6. En kompetent offentlig verksamhet som skapar goda förutsättningar för människor och företagande genom kvalitativa välfärdstjänster som exempelvis ett väl fungerande utbildningssystem.


Med visionen som grund för en önskad tillväxtfrämjande regionförstoring/regionintegrering, samt god nationell och internationell tillgänglighet antogs en målbild för kommunikationer.


Sundsvallsregionen målbild infrastruktur


Hela E4 inom Sundsvallsregionen har fyrfältsstandard med separerade vägbanor.

E14 Sundsvall - Ånge har trefältsstandard med separerade vägbanor.

Bärigheten på det regionala och lokala väg- och järnvägsnätet uppfyller näringslivets förväntningar.

Resecentra har lokaliserats centralt och utformats utifrån ett ”hela resan perspektiv”. Det medverkar till goda kopplingar mellan trafikslagen.

Ådalsbanan, Sundsvall – Timrå – Härnösand har snabbtågsstandard.

Ostkustbanan, Stockholm - Gävle – Sundsvall, har dubbelspår på hela sträckan.

Mittbanan, Sundsvall – Ånge, har hög kapacitet och hög hastighetsstandard.

Triangelspår skapar goda möjligheter för effektiva godstransporter och att leda om trafik.

En ”rikskombiterminal” med goda kopplingar mellan väg, järnväg och hamn finns i regionen.

Midlanda flygplats har utformats utifrån ett ”hela resan perspektiv” och med koppling till järnvägen. Flygplatsen klarar reguljärtrafik och direktcharter inom Sverige och övriga Europa.


Hamnarna i regionen samverkar på ett effektivt sätt och tillfredsställer näringslivets behov av långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva godstransporter.