BOTHNIAN GREEN LOGISTIC CORRIDOR

Bothnian Green Logistic Corridor  2011 – 2014

Projektbyggare och utarbetande av ansökan till Interreg IVB Baltic Sea Region Programme för projektet Bothnian Green Logistic Corridor, med 29 partners i 5 länder (Sverige, Norge, Finland, Polen och Tyskland) som beviljades 2011, med en budget på 4,8 M€ samt del i arbetsgruppen med ansvar för olika delprojekt/arbetspaket (WP) och slutstrategin för BGLC.

Projektet handlad om implementering av gröna logistiklösningar och transportkorridorer i Östersjöområdet. Projektet var en följd av det tidigare Botniska korridorsamarbetet som grundades redan 2005.


Referens: Mårten Edberg, marten.edberg@regionvasterbotten.se tel: 070-2168625