GREEN HIGHWAY

Sundsvalls kommun – Green Highway 2008 – 2010 2011 – 2014

Projektbyggare samt del i arbetsgruppen med ansvar för olika delprojekt och slutkonferens för Green Highway. Projektet finansierades av Sundsvall, Östersund och Trondheims kommuner, andra lokala (kommuner, små och medelstora företag - SME), regionala (elbolag, Universitet, Forskningsstiftelser) samt nationella (Svenska och Norska myndigheter) aktörer samt EU InterReg Nordens Gröna bälte i Sverige Norgeprogrammet. Projektet handlad om implementering av en grön fossilfri transportkorridor i stråket Sundsvall – Östersund – Trondheim. Projektet inkluderade bla laddstationer för elbilar längs hela sträckan. Projektet var ett led i SÖT samarbetet som grundades redan 1999.

Referenser: Kristin Eriksson, kristin.eriksson@sundsvall.se tel: 060-19 10 00