NYA OSTKUSTBANAN

Ostkustbanan/Ådalsbanan, Nya Ostkustbanan, Ostkustbanan AB,


Dessa projekt/bolag är i realiteten en fortsättning på den process som påbörjades redan 1897 när Ostkustbanekommittén bildades för att få till stånd Ostkustbanebygget på sträckan Gävle – Sundsvall – Härnösand och som därefter 1904 följdes av Ostkustbanan AB som byggde banan och som blev klar i hela sin sträckning 1927.


Därefter följde 1987 bildandet av projektet SSS Snabbtåg Stockholm Sundsvall som gick ut på att få till stånd dubbelspår på hela sträckan Uppsala – Gävle samt nytt spår Ljusne – Söderhamn – Enånger – Iggesund – Hudiksvall samt att få till snabbtågstrafik med X2000 längs hela sträckan Stockholm – Härnösand.


De var även kopplade till det faktum att Botniabanan byggdes mellan Umeå – Kramfors och att Ådalsbanan byggdes om i delvis ny sträckning Kramfors – Härnösand samt förbättrades i befintlig sträckning Härnösand – Timrå – Sundsvall.


När snabbtågtrafiken började i slutet på 1990-talet gick resan på sträckan Sundsvall – Stockholm på ca 3 timmar. Därefter har det blivet mycket trångt på banan som en följd av växande trafikering av såväl person- som godståg. I praktiken har kapacitetstaket redan nåtts. Restiden med snabbtåg har sedan den började till nu förlängts till 3 timmar och 40 minuter. Projekten/bolagen har som syfte att få till såväl nödvändig kapacitet som halverade restider, ner till 2 timmar för sträckan Sundsvall – Stockholm varav 1 timme för sträckan Sundsvall – Gävle respektive 1 timme för sträckan Gävle – Stockholm.


Hans Dunder har varit inkopplad samt delvis svarat för utformning samt genomförande av projekten SSS Snabbtåg Stockholm Sundsvall, Ostkustbanan/Ådalsbanan, Nya Ostkustbanan samt slutligen utformningen och uppstarten av Ostkustbanan 2015 AB.


Niklas Andersson var projektledare/lobbyist för ett nytt dubbelspår på Ostkustbanan Gävle-Härnösand 2008-20101231

Uppdragsgivare var samtliga kommuner och regioner från Gävle till Örnsköldsvik plus näringsliv. Kort innebar uppdraget  att det idag finns en gemensam vision från alla parter hur detta arbete ska bedrivas.

Arbetet har inneburit att ta fram allt ifrån affärsplan, förstudier Ostkustbanan Härnösand-Gävle, nationella seminarier i Almedalen, till hemsida och broschyrer, etc.

Kontakter och samarbeten har skett med Näringsdepartementet, EU-nivåer samt övriga politiska möten


Referens: Kerstin Oremark, kerstin.oremark@hudiksvall.se tel: 073-2752730