SMARTSET

Tillsammans med representanter för Trafikverket, Götborgs kommun, Rom, Padova, Forli (i Italien), Graz (i Österike), Berlin (i Tyskland) samt New Castle (i England) utforma (inklusive ansökan till IEE) projektet SMARTSET som beviljats EU medel från kommissionen via IEE programmet (numera del av INEA) för perioden 2014 – 2016.


Deltar i arbetsgruppen för projektets genomförande. Projektet syftar till att finna hållbara, energi- och kostandseffektiva lösningar för citylogistik samt i Sundsvalls fall även att testa HCT - High Capacity Transportlösningar, duoloklösningar (klarar att både köra på el på linjerna och växla med dieselmotor) samt genom samaverkan med andra teminaler samt operatörer/speditörer bygga nya samt utveckla befintliga combitågsupplägg för att få över transporter från gummihjul till järnhjul.


http://smartset-project.eu/presscorner


Referens: Tomas Widenfalk,  tomas.widenfalk@sundsvall.se 073-275 13 50.