SUNDSVALLS LOGISTIK PARK AB

Sundsvalls kommun – Sundsvalls Logistikpark AB  2008 – pågår

Tillsammans med representanter för Banverket/Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland samt SCA och Mittsvenska Handelskammaren framtagande och genomförande av en plan med syfte att få igång projektet.


Projektbyggare och delförfattare av avsiktsförklaring samt del i arbetsgruppen för genomförande samt medförfattande av genomförandeavtal.


Rådgivare åt Sundsvalls Logistikpark AB i frågor som gäller finansiering av kommande investeringar i logistikparken och utbyggnad av Sundsvalls hamn samt i anslutande infrastruktur.

Referens: Marie Israelsson, marie.israelsson(a)sundsvall.se 070-191 63 79